Cookies & personuppgiftspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Hypnotication 860409-0590  (”Hypnotication”, “HC”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra”) behandlar dina personuppgifter när du besöker och använder de tjänster som finns på Hypnotication.com. Att du känner förtroende för oss, våra produkter och tjänster är väldigt viktigt för oss. Transparens är därmed en självklarhet i vår hantering av dina personuppgifter och vi har därför antagit denna integritetspolicy. Nedan kan du läsa information om vilka typer av personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det, vad vi använder dem till samt hur vi eventuellt delar med oss av uppgifterna. HC är personuppgiftsansvarig vid all behandling av dina personuppgifter.

Tvister med anledning av denna policy ska avgöras av Stockholms tingsrätt som första instans.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vi samlar in personuppgifter när du (i) köper produkter och/eller tjänster via vår webbplats (ii) registrerar dig för nyheter, inbjudningar och erbjudanden, (iii) begär support samt (iv) använder vår webbplats. Till sådana personuppgifter räknas namn, e-postadress, telefonnummer, leveransadress, betalningsuppgifter, IP-adress, webbplatsanvändning samt annan information som du frivilligt lämnar till oss.

ÄNDAMÅL, RÄTTSLIG GRUND OCH LAGRINGSPERIOD

Vi kommer endast använda dina personuppgifter för de ändamål, och på de rättsliga grunder som anges nedan. Du kan känna dig trygg med att vi använder bara dina personuppgifter i syften som är förenliga med ändamålen nedan. Vidare använder vi enbart dina personuppgifter under den period som anges under "Lagringsperiod"; därefter tas dina personuppgifter bort.

KÖP

Ändamålet med behandlingen : När du köper produkter eller tjänster på vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig (se användarvillkoren). I vårt köpformulär anges vilka uppgifter du behöver lämna åt oss för att kunna genomföra ditt köp.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (dvs. användarvillkoren).

Lagringsperiod : Vi behandlar dina personuppgifter under giltighetstiden för vårt avtal och tar därefter bort dina personuppgifter.

DIREKTMARKNADSFÖRING

Syftet med behandlingen: När du registrerar dig för nyheter, inbjudningar och erbjudanden (direktmarknadsföring) behandlar vi dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster som du efterfrågar. Vår direktmarknadsföring bygger på profilering, vilket innebär att vi anpassar den information som du tar emot från oss utifrån vissa faktorer. Vi använder följande typer av personuppgifter för att sammanställa en profil: ditt kön, din position, dina tidigare köp, ditt beteende på vår webbplats och/eller ditt tidigare beteende när du har erhållit direktmarknadsföring direkt från oss.

Rättslig grund för behandlingen : Behandlingen krävs för vårt berättigade intresse av att upprätthålla goda kundrelationer.

Lagringsperiod: Om du tackar nej till eller avslutar prenumerationen på vår marknadsföring (inklusive profilering) kommer vi sluta behandla dina personuppgifter för det här ändamålet. Vi tar även bort dina personuppgifter om det inte finns någon annan rättslig grund för att behålla dina uppgifter (exempelvis ett giltigt köpeavtal).

SUPPORT

Ändamålet med behandlingen : När du efterfrågar support via vår livechatt eller våra andra supportkanaler behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig med det aktuella ärendet.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (dvs. användarvillkoren).

Lagringsperiod : Vi tar bort dina uppgifter inom sex månader efter att det relevanta ärendet har fått en slutgiltig lösning.

UTCHECKNINGSPÅMINNELSE

Syftet med behandlingen: Om du har påbörjat ett köp på vår webbplats och i samband med det har uppgett din e-postadress men inte ännu har genomfört det slutliga steget i köpprocessen, skickar vi ett e-postmeddelande till dig med en länk till din inköpskorg för att påminna dig om ditt oavslutade köp.

Rättslig grund för behandling : Behandlingen behövs för vårt och ditt legitima intresse av att påminna dig om ditt oavslutade köp.

Lagringsperiod : Vi tar bort dina uppgifter inom en månad från utcheckningspåminnelsen, såvida det inte finns en annat rättslig grund för att behålla dina uppgifter (såsom ett giltigt köpeavtal). Du kan tacka nej till detta genom att kontakta dataskydd@hypnotication.com.

WEBBPLATSANVÄNDNING

Ändamålet med behandlingen : När du använder vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter i syfte att vidareutveckla vår webbplats samt för marknadsföringsändamål.

Rättslig grund för behandlingen : Behandlingen krävs för vårt berättigade intresse av att vidareutveckla vår webbplats samt för återmarknadsföring. Mer information finns i avsnittet Cookies.

Lagringsperiod: Mer information finns i avsnittet Cookies.

FÖRHINDRA BEDRÄGERIER

Ändamålet med behandlingen: Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att utföra riskanalyser, förhindra bedrägerier och hantera övriga risker.

Rättslig grund för behandlingen : Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att förhindra bedrägerier och hantera risker.

Lagringsperiod : Vi tar bort alla personuppgifter som använts för det här ändamålet med sex månaders intervall, såvida det inte finns någon annan berättigad anledning att behålla dina uppgifter.

DATAANALYSER

Syfte med behandlingen: Vi analyserar dina personuppgifter för att kunna sammanställa ihopsamlade spårningsuppgifter (däribland analyser av besökarnas användning av våra webbplatser genom att spåra information om exempelvis sidvisningar, trafikflöden, söktermer och klickningar).

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen behövs för vår möjlighet att ta fram statistik över tid.

Lagringsperiod: Vi anonymiserar alla spårningsuppgifter när det är tekniskt möjligt. Efter att dina personuppgifter har anonymiserats räknas de inte längre som personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Du kan tacka nej genom att kontakta dataskydd@hypnotication.com

Lägg märke till att lagringsperioderna ovan inte gäller i den utsträckning vi är skyldiga att spara dina personuppgifter (helt eller delvis) enligt tillämplig tvingande lagstiftning (exempelvis bokföringslagar).

VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Endast de personer som behöver behandla personuppgifterna av de anledningar som nämns ovan har åtkomst till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra koncernföretag. Vi kan vidare behöva ge våra leverantörer åtkomst till dina personuppgifter när de utför tjänster på uppdrag av oss, främst när de tillhandahåller support och underhåll av IT-system, lagringstjänster samt marknadsföring. All överföring av data utanför EU/EES sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Våra internationella överföringar av personuppgifter (däribland överföringar till våra koncernföretag och leverantörer utanför EU/EES) bygger på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Vid överföringar till några av våra leverantörer i USA är mottagaren dessutom certifierad enligt EU-U.S. Privacy Shield som administreras av det amerikanska handelsdepartementets avdelning för internationell handel, International Trade Administration (www.privacyshield.gov).

DINA RÄTTIGHETER

Du har följande rättigheter enligt gällande lagstiftning:

Rätt till åtkomst: du kan när som helst begära åtkomst till dina personuppgifter. På begäran förser vi dig med en kopia av dina personuppgifter i ett allmänt använt elektroniskt format:

Rätt till korrigering: du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade samt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Rätt till borttagning (”rätt att bli glömd”) : under vissa omständigheter (däribland behandling på grundval av ditt samtycke) kan du begära att vi tar bort dina användaruppgifter. Lägg märke till att den här rättigheten inte är ovillkorlig. Därför kommer ett försök att åberopa rättigheten eventuellt inte att leda till någon åtgärd från vår sida.

Rätt att invända : till vissa behandlingsaktiviteter som utförs av oss och som har samband med dina personuppgifter, exempelvis vår behandling av dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse. Rätten att invända gäller även för behandlingen av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte.

Rätt till begränsning av behandling : du kan under vissa omständigheter begära av oss att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Lägg märke till att den här rättigheten inte är ovillkorlig. Därför kommer ett försök att åberopa rättigheten eventuellt inte att leda till någon åtgärd från vår sida.

Rätt till dataportabilitet : du har rätt att erhålla dina personuppgifter (eller att få dina personuppgifter direkt överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Slutligen har du även rätt att inlämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten, vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (för närvarande Datainspektionen).

COOKIES

Som en del av vår strävan att tillhandahålla personligt anpassade tjänster på vår webbplats använder vi cookies för att lagra och emellanåt spåra uppgifter om dig.

En cookie är en liten datafil som skickas till webbläsaren från en webbserver och sparas på användarens hårddisk för att ge tillgång till olika funktioner på webbplatsen. HC använder två sorters cookies. En cookie skickas exempelvis när du registrerar dig för hämtning av produkter eller information på vår webbplats.

  • Den ena sorten kallas sessionscookie och den sparas tillfälligt under ditt besök på webbplatsen. Cookien försvinner när du stänger webbläsaren.
  • Den andra sortens cookie lagras i din dator en längre tid och återanvänds vid ditt nästa besök på webbplatsen. Den gör det enklare att få åtkomst till samma sida nästa gång man besöker den. Du kan ta bort dessa cookies från din webbläsare.

Om du vill att dina personuppgifter inte ska sparas i cookies kan du konfigurera webbläsaren så att den meddelar dig när en cookie tas emot. På det här sättet kan du bestämma varje gång om du vill godkänna användningen av cookies eller inte. Emellertid kan det vara nödvändigt att använda cookies för att tillhandahålla vissa funktioner och om du väljer att neka cookies kan funktionerna på webbplatsen därmed bli begränsade. Din webbläsare bör innehålla exakta anvisningar som förklarar hur du styr godkännandet av cookies.

Av transparensskäl har vi sammanfattat vilka cookies vi använder på vår webbplats här nedan.

LEVERANTÖR: HYPNOTICATION
Typ av cookie: Permanent
Syfte: Cookie-meddelande som lagrar om du har godkänt integritets- och cookiepolicyn eller inte
Lagringstid: Permanent
Lagrade data: Sant/falskt
Delning: Ingen

LEVERANTÖR: HYPNOTICATION
Typ av cookie: Första part
Syfte: Sessions- och kundvagnsidentifiering
Lagringstid: Session
Lagrade data: Sessions- och kundvagnsidentifieringsdata
Delning: Ingen

LEVERANTÖR: HYPNOTICATION
Typ av cookie: Session
Syfte: Sessions- och kundvagnsidentifiering
Lagringstid: Tillfällig sessionscookie
Lagrade data: Sessions-ID
Delning: Ingen

LEVERANTÖR: GOOGLE
Typ av cookie: Tredje part
Syfte: Prestanda och statistik
Lagringstid: Permanent
Lagrade data: Sessions-ID, anonym IP-adress, sidstatistik
Delning: Ja

LEVERANTÖR: DOUBLECLICK
Typ av cookie: Tredje part
Syfte: Marknadsföring
Lagringstid: Permanent
Lagrade data: Sessions-ID, sidstatistik
Delning: Ja

LEVERANTÖR: ZENDESK
Typ av cookie: Tredje part
Syfte: Kundsupport
Lagringstid: 2 år
Lagrade data: Sessions-ID, analys
Delning: Ja

LEVERANTÖR: FACEBOOK
Typ av cookie: Tredje part
Syfte: Marknadsföring
Lagringstid: Permanent
Lagrade data: Sessions-ID, sidstatistik
Delning: Ja

DATASÄKERHET

Vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och som skydd mot åtkomst av obehöriga personer. Lämpliga säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit omfattar införandet av säkra privata anslutningar, spårbarhet, katastrofåterställning och åtkomstbegränsningar. Vi ser regelbundet över våra säkerhetsprinciper och -rutiner i syfte att säkerställa att våra system hålls säkra och skyddade.

KONTAKTUPPGIFTER

Om du har frågor som rör vår hantering av dina personuppgifter eller vår användning av cookies, eller om du vill åberopa någon av dina rättigheter enligt gällande integritetslagstiftning är du välkommen att kontakta oss på: dataskydd@hypnotication.com.

ÄNDRINGAR I WEBBPLATSENS INTEGRITETSMEDDELANDE

Om vi ändrar det sätt på vilket vi hanterar dina personuppgifter eller använder cookies kommer vi omgående att uppdatera webbplatsens integritetsmeddelande och publicera det uppdaterade meddelandet på webbplatsen.

Senast uppdaterat: 18 juni 2018