Vanliga frågor

Hur fungerar självhypnos..?

För att förklara det enkelt kan man säga att medan du börjar slappna av och lyssnar på vägledningen håller ditt medvetna logiska tänkande koll på det som sägs. Så länge vägledningen ligger i linje med vad som är bra för dig får ditt omedvetna möjlighet att mer öppet och accepterande ta till sig och integrera de positiva förslagen.

Många gånger har vi en intränad negativ intern dialog som kritiserar eller gnäller på vem vi är och vad vi gör, eller ifrågasätter vår tillräckligt/värde. När du istället lyssnar på positiva stärkande budskap under självhypnos kan det ibland först uppstå ett visst motstånd för att det inte känns äkta, eftersom det är ovant. Genom att ha lite tålamod och tillåta dig att träna in den positiva vanan av att lyssna regelbundet på vägledd självhypnos kan du successivt byta ut din inre styrning så att de stärkande budskapen blir den nya “autopiloten”. 

Många blir positivt överraskade av att de märker skillnad på sina tankar, känslor och beteenden i vardagen utan att de egentligen vet hur det gått till.

För bästa effekt rekommenderar vi regelbunden (helst daglig) användning av samma självhypnos under en period av minst 2-3 veckor.

Fungerar självhypnos för alla..?

Alla människor är unika och man kan inte garantera exakt vilken upplevelse eller effekt du får när du lyssnar på våra självhypnoser. 

Vi har dock utformat alla våra självhypnoser för att ge maximal positiv effekt. Med ett bekräftande hypnotiskt språk i syfte att gå förbi eventuella begränsande övertygelser, i kombination med regelbundet lyssnande under minst 14 -21 dagar, finns goda möjligheter att du kan uppnå det du vill

Varför pratar ni samtidigt på en del självhypnoser..?

Det ger en lätt distraktion när vi skiftar mellan att ibland prata i munnen på varandra och ibland repetera varandras ord eller säga samma sak tillsammans. Ibland kan det behövas några lyssningar innan du känner dig helt bekväm med detta upplägg då det är lite ovant att ta in budskapet från två röster samtidigt.

Syftet och fördelen är att detta möjliggör för ditt medvetna logiska tänkande att fokusera på vad de båda rösterna säger och under tiden kan ditt omedvetna ännu enklare ta till sig och integrera de positiva budskapen som ger möjlighet att på ett behagligare sätt släppa rädslor och begränsande mönster och istället stärka dig själv med kraft, självkänsla, inre lugn och kraftfulla verktyg för släppa det förflutna och gå vidare.

Dessa självhypnoser ger absolut bäst effekt då du lyssnar med hörlurar så du hör en röst i varje öra. 
 

Hur laddar jag ner mina nedladdningsbara produkter enkelt och smidigt

Du kan handla både via mobilen, datorn och surfplattan för att direkt eller senare ladda ner ljudfilerna till din dator. Du kan lyssna direkt i din dator och/eller föra över ljudfilerna från datorn till din smartphone/surfplatta för att även kunna lyssna där.

Kan man bli påverkad att göra saker mot sin vilja och hur kan jag vara säker på att jag bara får till mig sånt som är bra för mig..?

All hypnos är självhypnos. Vi människor har ett väl fungerande skydd som gör att om vägledningen föreslår något som skulle vara skadligt för dig eller gå emot dina etiska och moraliska värderingar kommer du automatiskt att gå ur hypnosen. Ifall det bara är något som inte stämmer helt, men inte innebär fara eller kränkning av dina värderingar, kan ditt omedvetna bara välja bort eller justera det förslaget till vad som passar för dig. Det är alltid du som tar emot vägledningen och väljer att följa instruktionerna, eller väljer att inte följa instruktionerna om det inte känns rätt eller bra.

Kan man fastna i hypnos..?

 Du kan vara lugn och trygg med att du alltid kommer tillbaka helt naturligt från ett tillstånd av djup avslappning och hypnos. Beroende på hur djupt du tillåtit dig att gå under självhypnosen kan det variera lite hur snabbt du kommer tillbaka till full vakenhet men det brukar vanligtvis handla om någon minut. 

Kan man verkligen förändra destruktiva mönster och beteenden med självhypnos..?

 Ja eftersom du tillåter dig att slappna av och ta emot positiv vägledning som ger tillgång till svar och lösningar i ditt inre blir det lättare att hantera ditt liv och dina känslor i linje med det. Flera av våra övningar vägleder dig på ett strukturerat sätt som ger möjlighet att släppa dina hinder och ta fram de resurser som hjälper dig uppnå den förändring du vill.

En del av de självhypnoser vi erbjuder är baserade på kraftfulla förändringsprocesser från NLP.  (Neuro Lingvistisk Programmering)

* Vid djupa eller långvariga problem eller trauman kan det behövas komplettering med hjälp av terapeut eller liknande som ger dig professionell och personlig vägledning som stöd för din interna process. 

Måste man tro på självhypnos för att det ska fungera..?

Du behöver inte vara fullständigt övertygad om att allt blir som du vill snabbt och enkelt bara för att du lyssnar på våra självhypnoser. Bästa förutsättningen för att få de resultat du önskar är att du är öppen för möjligheten och villig att investera lite tid för att lyssna regelbundet (helst dagligen) under en period av minst ett par veckor. 

Det finns mängder av studier och forskning som visar att avslappning och positiv fokusering som självhypnos ger både fysisk och mental återhämtning samt underlättar de förändringar som behövs för att uppnå det man vill. När du väljer att tro på möjligheten till förändring, och är villig att använda de insikter och verktyg du får tillgång till, underlättar du din egen utveckling. 

Hur skulle det kännas att bli positivt överraskad...? 

Kan självhypnos ersätta min terapeut/läkare/mediciner..?

Att lyssna på självhypnos är ett effektivt komplement till annan typ av behandling och är inte menat att ersätta dessa. Ej heller kan man garantera fysisk läkning eller att olika diagnoser försvinner på ett mirakulöst sätt. 

Om du av någon anledning medicinerar eller står i kontakt med läkare/psykolog/terapeut eller får annan professionell hjälp och inte känner dig säker på att självhypnos är bra för dig, rekommenderar vi att du tar upp det till diskussion med vederbörande innan du börjar använda våra övningar. 

Varför ställer ni ibland frågor och sedan går vidare innan jag hunnit tänka ut svaren..?

När vi ställer en fråga kommer ditt omedvetna börja söka efter svaret i ditt inre. Det fortsätter även under tiden som vi går vidare så även om inte du blir medveten om svaret på en gång kommer frågan att bearbetas och nya svar formuleras för att hjälpa dig vidare med det du har önskemål om att utveckla med just den självhypnos du använder för tillfället.

Du kan alltså lugnt slappna av och lita på att ditt omedvetna hjälper dig komma fram till svaren. Ju oftare du lyssnar på samma självhypnos desto mer lättillgängliga och tydliga blir svaren. Ofta märker du det genom att du får tillgång till en inre bild som visar resultatet du ville uppnå som att det redan är uppnått. 

Hur vet man att man är i hypnos..? 

Hypnos är egentligen ett tillstånd som vi naturligt går i och ur flera gånger om dagen. Det handlar om ett extra fokuserat och oftast skönt avslappnat tillstånd då du är närvarande i nuet, nästan som en dagdröm. I vardagen kan det vara en så enkel sak som att när du står i en hiss och dörrarna öppnas börjar du gå ut trots att det är fel våning, eftersom din automatiska programmering är att gå ut när dörrarna öppnas. Det här tillståndet kallas ibland även för trans.

Det finns olika stadier av hypnos och det handlar om ett alternativt medvetandetillstånd då du här riktar din uppmärksamhet till något specifikt du fokuserar på, som exempelvis en vacker lugn naturupplevelse.

Första nivån är bara att t.ex. blunda och andas några djupa andetag samtidigt som du är medveten om vad du känner, hör och ser på din inre bildskärm. För många är den fysiska avslappningen det första man lägger märke till och den infinner sig ofta snabbt med hjälp av självhypnos.

Den djupaste nivån av ett hypnotiskt tillstånd är precis innan sömnen infaller och det är kanske den som många tänker på när man pratar om hypnos.


Varför kommer jag inte ihåg vad som har sagts eller vilka svar jag fick till mig? Har jag sovit då..? 

Ibland går man så djupt i självhypnos att man inte kommer ihåg på ett medvetet plan vilka svar och insikter eller lärdomar som man fått till sig. Det betyder inte att du sovit utan bara att ditt omedvetna tagit till sig vägledningen och integrerat de positiva budskapen i ditt inre för ditt bästa

Om du återkommer till ett vaket tillstånd i slutet av inspelningen då någon av oss föreslår det, betyder det att du inte sovit utan bara varit i ett djupt hypnotiskt välgörande tillstånd. Å andra sidan OM det skulle vara så att du somnat betyder det antagligen att du behövde den vilan och återhämtningen. Under den första delen av sömnen kommer du ändå ta till dig de positiva förslagen som sanningar till ditt inre.

Du kan lita på att ditt omedvetna vet vad du behöver och hur du kommer vidare på bästa möjliga sätt.